CA

Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT)

PIAT - Juliol de 2020

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 9 de juliol de 2020 va adoptar aprovar definitivament el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT), publicat en el BOIB núm. 126 de 16 de juliol de 2020.

Memòria

Normativa

Cartografia

Documentació ambiental

Afeccions aeronàutiques